ΠΡΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ και Στέλεχος Ομίλου Εταιρειών

6932 202123

prapas.yiorgos@gmail.com

 

περισσότερα μέλη

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΓΡΙΒΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΡΙΒΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος