ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ

ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ.

karounikol@gmail.com

περισσότερα μέλη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ

ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (ΡΕΝΟΣ) του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (ΡΕΝΟΣ) του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος